ZŁOTY MEDAL im. Jana Kilińskiego nadany przez Zwi±zek Rzemiosła Polskiego